Σέντρες, γκολ και αλληλεγγύη στην πλατεία Αριστοτέλους