Διάλεξη για τον “Μακεδονισμό” στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα