Εκδήλωση για το νέο νόμο προστασίας των προσωπικών δεδομένων