Έκθεση αφιερωμένη στη «Λούφα και Παραλλαγή», από το αρχείο του Νίκου Περάκη