Εναλλακτική διαχείριση και μεταφορά εγκαταλειμμένων οχημάτων από το δήμο Θεσσαλονίκης