«Το Δέντρο της Γνώσης» στην Ερμούπολη, από το “Εργοστάσιο Ονείρου”