Οι δημότες ξεναγούνται στην πόλη τους από την Α’ δημοτική κοινότητα