Αποχαιρετιστήριο πάρτι των 52ων Δημητρίων στο “Labattoir”