Ζωγραφική με κουκίδες στην περιφερειακή δημοτική βιβλιοθήκη Σ. Σταθμου