Παρουσιάζεται ο 9ος τόμος της επετηρίδας του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης