Περίπατος στην Πλάκα και την Ακρόπολη και σε σημεία μεγάλης ιστορικής σημασίας