Πρόγραμμα εκδηλώσεων Επετείου της 30ής Οκτωβρίου 1944