Το πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων της 26ης και 28ης Οκτωβρίου