Ενδιάμεση φθινοπωρινή εκπτωτική περίοδος για τα καταστήματα