Εγκαινιάστηκε στην Καλαμαριά η κοινωνική δομή για τα παιδιά με σύνδρομο Down