«Φωτογραφήματα» του Βασίλη Καρκατσέλη στην «Υδρία»