Έκθεση για την απελευθέρωση της Καλαμαριάς από τις Ναζιστικές δυνάμεις