Ιδρύθηκε η «Ένωση Ραδιοφωνικών Παραγωγών Μακεδονίας – Θράκης»