Παρατείνεται η παραμονή του “Γ. Αβέρωφ” στη Θεσσαλονίκη