Αφιέρωμα στον Ρουμανικό Κινηματογράφο από το ΦΙΞ in art