Ένα ταξίδι στο χρόνο με τις γυναίκες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης