Ενημέρωση για την κατασκευή του σταθμού Βενιζέλου στο μετρό Θεσσαλονίκης