Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ