Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την ανάπτυξη της δράσης «Study in Thessaloniki»