Υποδοχή πρωτοετών με ενημέρωση, βραβεύσεις και συναυλία