«100 + 1 Ιστορίες της κρίσης» από τις εκδόσεις “Επίκεντρο”