Έρχεται στην Ελλάδα η Χορωδία του Κόκκινου Στρατού