«Το Δέντρο της ζωής» – δράση για την ευαισθητοποίηση γύρω από τη δωρεά οργάνων