Το πρόγραμμα του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης για το Νοέμβριο