Δράση ενημέρωσης για το “Πάρκο Τσέπης” της Ιωάννου Μιχαήλ