Μια μουσική «σχεδία» στη Θεσσαλονίκη, στον Πολυχώρο WE