«Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας