Εκδηλώσεις από το ΣΦΕΑ στη Θεσσαλονίκη για την 44η επέτειο του Πολυτεχνείου