«Η πολιτική στον Πολιτικό του Πλάτωνα», παρουσίαση βιβλίου