18.964 κλήσεις από τη δημοτική αστυνομία Θεσσαλονίκης, το τελευταίο δίμηνο