«Ο Δικαιωματούλης και το Μαγικό Φίλτρο της Αγάπης» πάει στην Ξάνθη