Μαρία Σουλτάτου και Παναγιώτης Καραδημήτρης στο Ξυλουργείο του Μύλου