Φοιτητές του ΑΠΘ παρουσιάζουν τις «κυλιόμενες ιστορίες» τους