Είκοσι εκατομμύρια ευρώ για νέες σχολικές μονάδες στην Κεντρική Μακεδονία