Στήριξη στον προσκυματικό τουρισμό από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας