Στο Open House Thessaloniki και το Μουσείο Ύδρευσης της ΕΥΑΘ