Ημερίδα με θέμα: «Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Πνευματική Ιδιοκτησία» στην Εθνική Βιβλιοθήκη