Δ. Σαββόπουλος: Να πάμε μπροστά χωρίς να χάσουμε την ψυχή μας