«Ο κύριος ΚΙΧ και το μυστικό Κουτί των Ήχων» με επιπλέον παραστάσεις