Εκδήλωση του τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ με τον Αλέξανδρο Κοσματόπουλο