«Η Πολιτική στον Πολιτικό του Πλάτωνα», παρουσίαση βιβλίου