Περιπατητική performance στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης