Αστερόκοσμος στη ΔΕΘ από τις 9 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου