Εθελοντική δράση φοιτητών του τμήματος ιατρικής του ΑΠΘ