Η μουσική είναι … καθ’ ᾠδῶν στο Ξέφωτο, στα Λαδάδικα